คณะบริหารธุรกิจให้อะไร

 ฝึกประสบการณ์ Creativity   มืออาชีพด้วย Communication

 สามารถ Adaptability   เร็วต่อ Emotional   มี Intelligence
หลักสูตร

วีดีโอ

 

SAU 

ชมภาพบรรยากาศ

BASAU On Tour 2022

กับกิจกรรมสร้างตัวตนบนออนไลน์

ด้วย TikTok Marketing

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

จัดโดยสาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล 

รีวิวสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รีวิวสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เรียนบัญชี ไม่มีตกงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจดิจิทัล SAU

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม

EP. 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาการตลาดยุคดิจิทัลได้จัดโครงการสู่เส้นทางนักการตลาด โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตไวน์ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมนี้ได้สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา ได้เห็นกระบวนการผลิต และ แนวทางกลยุทธ์การตลาดที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว” โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพร้อมจัดบูทให้ข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม “Canva Start Up สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากร โดย ครูน้ำ ดีไซน์มี ในการจัดกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไอเดียในการสร้างรายได้บนออนไลน์ พร้อมเทคนิคการสร้างงานดีไซน์ให้ดูแพงมากขึ้น

วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลศึกษาต่อกับน้องๆ “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม” เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 3 มีนาคม 2566 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้นำนักศึกษาร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้สร้างความสนุกสนานแก่น้องๆบรรยากาศก็จะอบอุ่น เฮเฮ กันถ้วนหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Longjie Sun :Chairman of Xi'an Kedagaoxin University; ประธานมหาวิทยาลัย Mr.Fu Liu : Vice-Dean of Xi'an Kedagaoxin University; รองคณบดี Mr.Dongxuan Sun, Assistant to the Chairman; ผู้ช่วยประธาน Mr.Hangxing Wu; Dean of School of Media of Xi'an Kedagaoxin University คณบดี ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2A สำนักอธิการบดี

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้      ครั้งที่ 1 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : จรรยาบรรณนักวิจัยคือหัวใจของการวิจัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 2 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : เจาะลึกเชิงเทคนิคการเขียน Paper และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 3 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : นักวิจัยดาวรุ่งกับเส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 3,4 เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ชีวิตทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ ความคิด CEO” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บุณ ชุณเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้งานทำ และก้าวหน้าในอาชีพ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำลังมองหารายได้เสริม/หรือธุรกิจส่วนตัวอยู่ใช่ไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ อย่าพลาดกับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ CANVA START UP สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากรพิเศษโดย ครูน้ำ ผู้ก่อตั้ง DesignMeee ผู้ก่อตั้งกลุ่มออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษ หน่วยงานบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์ทำงานเอเจนซี่โฆษณากว่า 10 ปี ลงทะเบียน ด่วน!! รับจำนวนจำกัด คลิกลิงก์ลงทะเบียน https://shorturl.asia/p3EkH

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3B สัมมนา อาคารสำนักงานอธิการบดี

กลับมาแล้วตลาดนัด BASAU พบอาหารและของหวานหลากหลายสไตล์ พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ สุดจ๊าบ เริ่ม อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ – เลขที่นั่ง และการลงทะเบียนบัณฑิต ผ่าน Application SAU Life สำคัญ** กรุณา Update Application SAU Life ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.9.9 พิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันศุกร์ที่ 10 ก.พ 66 ( วันซ้อมรับ ) พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 ก.พ 66 ( วันรับจริง ) คลิกลิ้งก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม http://graduate2564.sau.ac.th

อีกไม่กี่วัน ที่เหล่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจะก้าวสู่ความเร็จอีกขั้น ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทุกคน ร่วมกันแชร์ความทรงจำดีดีด้วยการ ติด Hashtag (แฮชแท็ก) #saucongratulation #Wearesau #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Show Case

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน      
ที่ได้รับรางวัลการประกวด 
Brand Ambassador BASAU2022
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :  
     ซัน นางสาวพรรณสุนีย์ แก้วจันทร์ 
     สาขาวิชาการจัดการ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  
     แพนเค้ก นางสาวเจียระไน เศวตจันทร์ฤกษ 
     สาขาวิชาการบัญชี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  
     การ์ตูน นางสาวออรญา มีทิพย์ 
     สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

ชม Live ประกวด BASAU2022 คลิก

imageคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Can't kill นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดยุคดจิทัล
ที่ผ่านเข้า #รอบสอง ในการแข่งขันแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ กับผลงานแคมเปญ

มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม Can’t Kill ผ่านรอบชิงชนะเลิศกัน
ชมผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=msUIbTH1mFkimage

 

 

"ทุกคนควรจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
ไม่ใช่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คนอื่นมองว่าดีที่สุด"


เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียนกับ
หญิง ภัคกัญญา เอื้ออภินันท์สกุล
นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปี 4

 


image


 

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ในแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอิศราภรณ์ ธีรพงศ์พัฒนกิจ
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

image


 

รางวัลทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
นางสาว อธิชา สิริทั้งทอง
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ


รางวัลความประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่image
นางสาวจุฑารัตย์ จุฑาวิตต์จรัส
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
image
นางสาววณิชชา มูลอภัย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้