คณะบริหารธุรกิจให้อะไร

 ฝึกประสบการณ์ Creativity   มืออาชีพด้วย Communication

 สามารถ Adaptability   เร็วต่อ Emotional   มี Intelligence
หลักสูตร

วีดีโอ

 

SAU 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566

S A U Connect 2023

#DEK66

5 สิงหาคม 2566


รีวิวสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รีวิวสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เรียนบัญชี ไม่มีตกงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจดิจิทัล SAU

ภาพบรรยากาศ
SAU Welcome 2023
#DEK66

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2565
BASAU On Tour 2022
กับกิจกรรมสร้างตัวตนบนออนไลน์
ด้วย TikTok Marketing


สัมภาษณ์ : ความรู้สึกเริ่มต้นสู่การเป็นเฟชรชี่ของ DEK66 กัน
การอบรมของคณาจารย์
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 1/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 2/3
การอบรม AUN-QA คลิปที่ 3/3

กิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัย เพื่อสร้างทักษะด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีให้กับประชาชนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการจัดทำบัญชี

24 พฤศจิกายน 2566 บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และการประกวดทำกระทง ปีการศึกษา2566

คณะบริหารธูรกิจ ยินดีต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ สาขาธุรกิจค้าปลีก โรงเรียนสามพรานวิทยา สัมผัสบรรยากาศครอบครัวบริหาร SAU โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลหลักสูตร และได้รับฟังแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม "ก้าวสำคัญ สู่ความสำเร็จ" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า และ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรม ทางทีมงาน มีการแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุงานกับทางบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาในโครงการฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สาขาการจัดการ และ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ร่วมกันจัด โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชญาธร สุวัฒนบำรุง เป็นวิทยากร อบรมเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ Activity Ambassador  : BASAU2023      -  รางวัลชนะเลิศ         นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          นายพิชญะ ล่ำสัน  สาขาการจัดการ      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง  สาขาการบัญชี 

ข่าวสาร

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้        - เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในคน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม        - เวลา 13.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ "แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร

ในการขึ้นทะเบียนพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565

วันซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565            ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566         -  พิธีประสาทปริญญาตรี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565            ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ตลอดหลักสูตร ปริญญาตรี #สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนควบคู่กับการฝึกงาน เรียนจบมีงานทำ 100% รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ทุนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดสมัครเรียน 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 063 202 7927 แอดไลน์ : https://lin.ee/oIHV8Gf

ขอเรียนเชิญนักศึกษาหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 17-20 ปี ที่มีความประสงค์ จะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถมาลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค 66 เปิดทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30น.

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยวิทยากร โค้ชผู้มากประสบการณ์ ครูพี่เกรซ และทีมงาน คลิกลิ้งก์เพื่อสมัครเข้าโครงการ https://forms.gle/AcgpEMRRBkK4HLVy9 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2567

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM (รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ทาง QR Code ที่แนบมา)

ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรม Online หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code ฟรี! 

Show Case

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน      
ที่ได้รับรางวัลการประกวด 
Activity Ambassador: BASAU 2023

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :  

     นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน 
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  
     นายพิชญะ ล่ำสัน 
     สาขาวิชาการจัดการ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  
     นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง 
     สาขาวิชาการบัญชีimageคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับทีม Can't kill นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดยุคดจิทัล
ที่ผ่านเข้า #รอบสอง ในการแข่งขันแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ กับผลงานแคมเปญ

มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีม Can’t Kill ผ่านรอบชิงชนะเลิศกัน
ชมผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=msUIbTH1mFkimage

 

 

"ทุกคนควรจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
ไม่ใช่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คนอื่นมองว่าดีที่สุด"


เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียนกับ
หญิง ภัคกัญญา เอื้ออภินันท์สกุล
นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปี 4

 


image


 

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ในแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ Duolingo

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอิศราภรณ์ ธีรพงศ์พัฒนกิจ
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

image


 

รางวัลทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
นางสาว อธิชา สิริทั้งทอง
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ


รางวัลความประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่image
นางสาวจุฑารัตย์ จุฑาวิตต์จรัส
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
image
นางสาววณิชชา มูลอภัย
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้