ข่าวสาร กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ ร่วมงาน “SAU CONNECT WELCOME 2023” กิจกรรมที่จะพาทุกคน มาเชื่อมต่ออนาคตกับชีวิตนักศึกษา ที่มีสีสันและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษารหัส 66 เข้าสู่บ้าน SAU กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ SAU Welcome De'late band ตื่นตาตื่นใจกับ SAU DANCE และรู้จักอาจารย์ เพื่อนกับ กิจกรรม SAU Connect ปิดท้ายด้วย ทาร์ตไข่ อินเลิฟ ส่งต่อความรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่เจอ  พบกันวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โดยมี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามกับ ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท วชิรนิติ จำกัด ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง ประชุม 7A เธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการบัญชี ประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การอบรม AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ระดับหลักสูตร (sparkle) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติ 

เรียนปริญญาตรีออนไลน์ สาขาวิชาบัญชี รูปแบบการเรียน -เรียนผ่าน Online Platform -เรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี และกรณีศึกษา -เรียนเวลาไหนก็ได้ วางแผนได้ด้วยตัวเอง -ทำงาน การบ้าน ผ่าน Online -เรียนผ่านสื่อสอนสด สื่อวีดีโอ และ e-book -ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา -ทีมงาน Support การใช้งานระบบต่างๆ -มีกิจกรรมบรรยายสรุปก่อนสอบ ที่มหาวิทยาลัย เทอมละ1ครั้ง (ไม่บังคับ) -สอบ Final เข้ามาสอบที่มหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง -วันสอบ จะตรงกับวัน เสาร์ อาทิตย์

วันที่ 29 เมษายน 2566 บรรยากาศเปิดบ้านต้อนรับ #dek66 ครั้งแรก ก็จาสนุกสนาน ครึกครื้นกันไปตามประสาเฟรสชี่เขาละ

สาขาวิชาบัญชี ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จทางบัญชี พร้อมจัดอบรมอบรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม copy leaks สำหรับตรวจการทำซ้ำซ้อนของงานวิจัย งานวิชาการ จัดโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย ณ บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดร่วมกับโครงการของสาขาวิชาการจัดการ ในกิจกรรมเสริมวิชาการวิชาชีพ-บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการเทคโนโลยีสู่เส้นทางวิชาชีพ โดยมี คุณ กฤติเดช ประชานุกุล ประธานผู้ก่อตั้ง the Man Thailand เป็นวิทยากรบรรยาย

EP.4 SAU Go Green Marketing ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวด Mr&Miss Earth MKTSAU Go Green Day ที่ได้แสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้นพร้อมสร้างสีสันบรรยากาศในงานให้สนุกสนาน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท มิ้น พรพรรณ แก้วคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท แอล พารินธร คงฤทธิไกรกุล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ลูกตาล ปวีณ์นุช ไข่มุก

EP.3 บรรยากาศ SAU Go Green Marketing กิจกรรมรวมพลคนตลาดหัวใจสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเดินชมผลงานบูทสินค้ารักษ์โลกและอาหารสายกรีนของนักศึกษา

EP.2 บรรยากาศ SAU Go Green Marketing กิจกรรมประกวดแผนการตลาด “ผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมธรรมชาติแบรนด์ S Nature “ โดยได้รับเกียรติจากคุณ วราพร คำบึงกลาง CEO แบรนด์ S Nature ร่วมเป็นกรรมตัดสิน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท กับ แคมเปญการตลาด “Come To Know Me “ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท แคมเปญการตลาด “ To My Heart” รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท แคมเปญการตลาด “ This My Face S nature

EP.1 บรรยากาศ SAU GO GREEN DAY กิจกรรมรวมพลคนตลาดหัวใจสีเขียว Part วิชาการกับการสัมมนาประเด็นสำคัญทางการตลาด หัวข้อ “การตลาดเพื่อความยั่งยืน” โดยคุณสลิล กันตนฤมิตรกุล “ การบรรยายดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำการตลาด เพื่อความยั่งยืน ร่วมถึงนำไปต่อยอดในอาชีพได้

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจผ่านมุมมองความคิด CEO" โดยมีคุณ บุญ ชุน เกียรติ CFA, CPA กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมได้มอบทุนสนับสนุนสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบทุนพร้อมกล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้      ครั้งที่ 1 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : จรรยาบรรณนักวิจัยคือหัวใจของการวิจัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 2 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : เจาะลึกเชิงเทคนิคการเขียน Paper และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      ครั้งที่ 3 หัวข้อบันไดสู่นักวิจัยมืออาชีพ : นักวิจัยดาวรุ่งกับเส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.      โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปี 3,4 เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ชีวิตทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ ความคิด CEO” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บุณ ชุณเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้งานทำ และก้าวหน้าในอาชีพ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

EP. 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาการตลาดยุคดิจิทัลได้จัดโครงการสู่เส้นทางนักการตลาด โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตไวน์ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมนี้ได้สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา ได้เห็นกระบวนการผลิต และ แนวทางกลยุทธ์การตลาดที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว” โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพร้อมจัดบูทให้ข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม “Canva Start Up สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากร โดย ครูน้ำ ดีไซน์มี ในการจัดกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไอเดียในการสร้างรายได้บนออนไลน์ พร้อมเทคนิคการสร้างงานดีไซน์ให้ดูแพงมากขึ้น

วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลศึกษาต่อกับน้องๆ “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม” เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 3 มีนาคม 2566 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้นำนักศึกษาร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้สร้างความสนุกสนานแก่น้องๆบรรยากาศก็จะอบอุ่น เฮเฮ กันถ้วนหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา

กำลังมองหารายได้เสริม/หรือธุรกิจส่วนตัวอยู่ใช่ไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ อย่าพลาดกับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ CANVA START UP สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากรพิเศษโดย ครูน้ำ ผู้ก่อตั้ง DesignMeee ผู้ก่อตั้งกลุ่มออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษ หน่วยงานบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์ทำงานเอเจนซี่โฆษณากว่า 10 ปี ลงทะเบียน ด่วน!! รับจำนวนจำกัด คลิกลิงก์ลงทะเบียน https://shorturl.asia/p3EkH

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Longjie Sun :Chairman of Xi'an Kedagaoxin University; ประธานมหาวิทยาลัย Mr.Fu Liu : Vice-Dean of Xi'an Kedagaoxin University; รองคณบดี Mr.Dongxuan Sun, Assistant to the Chairman; ผู้ช่วยประธาน Mr.Hangxing Wu; Dean of School of Media of Xi'an Kedagaoxin University คณบดี ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2A สำนักอธิการบดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจได้ให้ข้อมูลศึกษาต่อกับน้องๆ “วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม” เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมฝึกฝึกทักษะการเป็นผู้บริหารฝ่ายบุคคล โดยจัดโครงการฝึกอบรม "การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ ซึ่งเป็นส่วนsนึ่งของรายวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

บรรยากาศตลาดนัดคนบริหารในงาน BASAU Sunday Market 2023 ครึกครื้นแค่ไหนไปชมกันค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ผู้สอน โดย ดร.คมสัน สมคง และ อ.ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3B สัมมนา อาคารสำนักงานอธิการบดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้