ประวัติคณะบริหารธุรกิจ


     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นคณะที่มีศักยภาพในการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งทักษะ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

การศึกษา 2563 เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า
Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

 

คณะบริหารธุรกิจให้อะไร

 ฝึกประสบการณ์ Creativity   มืออาชีพด้วย Communication

 สามารถ Adaptability   เร็วต่อ Emotional   มี Intelligence
image

ปณิธาน
(Resolution)

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนการพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับภาวะปัจจุบันเพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิดเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์
(Vision )

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการด้านธุรกิจ ส่งเสริมการมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ มีความสามารถเทคโนโลยี

เอกลักษณ์
(BA Identity)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นคณะที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ คู่การปฏิบัติ

อัตลักษณ์
(Student Identity)

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้