ข่าวสาร กิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้        - เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในคน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม        - เวลา 13.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ "แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ในการขึ้นทะเบียนพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565

วันซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565            ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566         -  พิธีประสาทปริญญาตรี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2565            ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ตลอดหลักสูตร ปริญญาตรี #สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนควบคู่กับการฝึกงาน เรียนจบมีงานทำ 100% รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ทุนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดสมัครเรียน 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 063 202 7927 แอดไลน์ : https://lin.ee/oIHV8Gf

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัย เพื่อสร้างทักษะด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีให้กับประชาชนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการจัดทำบัญชี

24 พฤศจิกายน 2566 บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และการประกวดทำกระทง ปีการศึกษา2566

ขอเรียนเชิญนักศึกษาหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 17-20 ปี ที่มีความประสงค์ จะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถมาลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค 66 เปิดทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30น.

คณะบริหารธูรกิจ ยินดีต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ สาขาธุรกิจค้าปลีก โรงเรียนสามพรานวิทยา สัมผัสบรรยากาศครอบครัวบริหาร SAU โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลหลักสูตร และได้รับฟังแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยวิทยากร โค้ชผู้มากประสบการณ์ ครูพี่เกรซ และทีมงาน คลิกลิ้งก์เพื่อสมัครเข้าโครงการ https://forms.gle/AcgpEMRRBkK4HLVy9 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2567

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM (รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ทาง QR Code ที่แนบมา)

ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรม Online หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code ฟรี! 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม "ก้าวสำคัญ สู่ความสำเร็จ" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า และ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรม ทางทีมงาน มีการแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุงานกับทางบริษัท CP All จำกัด (มหาชน) รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาในโครงการฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สาขาการจัดการ และ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ร่วมกันจัด โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชญาธร สุวัฒนบำรุง เป็นวิทยากร อบรมเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ประกวดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย      - สมัครได้ที่ห้องสโมรสรนักศึกษา หรือ สมัครผ่านGoogle​From  กติกา       - มีงบค่าชุดให้คนละ ๗๕๐ บาท      - นักศึกษาสามารถลงประกวดได้ทุกคน ไม่จำกัดปี      - ไม่จำกัดเพศ LGBTQ   (ให้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การประกวดเท่านั้น)  เงินรางวัลการประกวด ดังนี้        รางวัลชนะเลิศ          ๑,๕๐๐ บาท        รองชนะเลิศอันดับ ๑   ๑,๒๐๐ บาท        รองชนะเลิศอันดับ ๒   ๑,๐๐๐ บาท ***รับจำนวนจำกัดแค่ ๑๖ คนเท่านั้น มาสมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนน้า  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ สโมรสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ​สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม​ 097-202-5989 พี่เป้ หรือติดต่อที่สโมสรนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ Activity Ambassador  : BASAU2023      -  รางวัลชนะเลิศ         นางสาวกาญจนาพร กล่ำสิน  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          นายพิชญะ ล่ำสัน  สาขาการจัดการ      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องยิ่ง  สาขาการบัญชี 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม"สร้างโอกาสก้าวสู่เส้นทางอาชีพใน ยุค AI" สำหรบน้องๆ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมี อาจารย์เชษฐ์นรินทร์ จุลเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล ได้เข้าร่วมงาน MarTech MarTalk 2023 EP.2 The Power of Customer Experience” เพื่ออัพเดทเทรนการตลาดในยุค AI ซึ่งในงานอัดแน่นไปด้วยกลยุทธ์และเทคนิคในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ปีที่ 5 ในโครงการกฐินสามัคคีมหากุศล 108 วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น หลวงปู่ชา สาขาวัดป่าต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยจะปิดโครงการรับเงินสบทบ ในวันที่ 7 พ.ย. 2566 โอนกองบุญกฐินให้กับ 108 วัดกรรมฐาน ในวันที่ 9 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ค่ะ มูลนิธิสะพานบุญร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านในการติดต่อ ประสานงาน และ "รวบรวมเงินกฐินสามัคคีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย" ให้กับวัดป่ากรรมฐาน 108 วัดทั่วประเทศไทย ที่มีพระปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ให้กับผู้ร่วมทำบุญ และเป็นประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป www.sapanboon.com

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด ก็จะสดใสตามสไตล์เด็กปี 1 เขาละ

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่จบการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยวิทยากร วิทยากรจาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 66 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์แนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสร้างทางเลือกศึกษาต่อ

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้แก่      -  ดร.กิตติอำพล สุดประเสริฐ      -  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ. นันทพัทธ์ แก้วแสง      -  อาจารย์ศตวรรษ คันธจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยได้จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน” และ “การพัฒนาทีมงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”

ของเหล่าคาราวานผีรุ่นพี่และอาจารย์สาขาการตลาดที่ได้ร่วมกันจัดเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาตลาดรหัส66ได้ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดยุค AI

บรรยากาศกิจกรรมงาน Halloween MKT Party ของเหล่าคาราวานผีรุ่นพี่และอาจารย์สาขาการตลาดที่ได้ร่วมกันจัดเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาตลาดรหัส66ได้ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดยุค AI

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาบัญชีได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปฏิบัติงานด้านบัญชีในยุคของดิจิทัล" ในรายวิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์กับวิชาวางแผนภาษี โดยมี อ.สุบรรณ พัดเพ็ง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาจีนที่เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครบรอบ 50 ปี คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของ คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และคุณลุงพลกฤษณ ประโมทะกะ

จบปริญญาตรีได้ภายใน 1.5-2 ปี เลือกเวลาเรียนได้ เลือกเรียนภาคปกติ วันอังคาร - วันเสาร์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หรือเรียนผ่านออนไลน์* สมัครก่อน รับสิทธิ์ก่อน ทุนการศึกษา 15,000 บาท ชิงทุนเรียนฟรี 4 ปี* ลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 66 *เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สอบถามรายละเอียดสมัครเรียน 0 2807 4500 ต่อ 340 หรือ 063 202 7927 แอดไลน์ : https://lin.ee/oIHV8Gf

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้