กิจกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เดินทางไปที่สถาบัน Zhejiang Industry Polytechnic College เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กับ Mr.Wenjie XuDeputy Secretary of the Party Committee. Mrs.Jinfang ZhuDirector of international Exchange and Cooperation Department.Miss.Ting Zhang Chief of International Exchange and Cooperation Departmentทั้งนี้  ได้มีการเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ณ มลฑลหางโจว (Hangzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 10 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาสัญชาติจีน ร่วมกับ Mr. Xia Fengping ประธานบริษัท และ Mr. Zhou Yaobang รองประธานบริษัท Zhejiang Hangzhon Iron&Steel Vocational Education Group Co.,Ltdพร้อมมีโอกาศเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัทในกลุ่ม Handan Iron and Steel Group or Hansteel ณ มณฑลหางโจว (Hangzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9 เมษายน 2567 อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมหารือ การศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาสัญชาติจีน ร่วมกับนาย Mr. Wu Taiqing Deputy General Manager Fujian State-owned Education Investment Co., Ltd. ณ. มลฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการออกร้านอาหาร 4 ภาค โดยคณะบริหารธุรกิจได้นำเสนอ อาหารภาคเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ซึ่งเป็นอาหารประจำภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

โดย อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผูู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันที่ 2 เมษายน 67 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัด กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตนักการตลาดในยุค AI-Artificial Intelligenceโดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ และ Ajarn Nitinai Soontornpesach (Ajarn Z), a salesman, marketer, and data analyst เป็นวิทยากรบรรยายทั้งนี้ อาจารย์ ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์ธนิดา กิจจารักษ์ รองคณบดีฝ่ายนานาชาติ คณะบริหารธุริกจ ได้ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษา ปวช ปวส ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

สนุกกับทักษะยุคใหม่ในกิจกรรม BizTech Innovate! ฐาน Show Case ของแต่ละสาขาตั้งแต่นวัตกรรมตลาดใหม่ ของสาขาตลาดยุคดิจิทัลการเดินทางผ่านโลกของภาษี ของสาขาบัญชีการเรียนรู้ผ่านเกม Kahoot! สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัลจนถึงศิลปะการจัดการคนยุคใหม่ สาขาการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

พลัง #ใหม่ลอเรน VS พลัง #เด็กบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บรรยากาศห้องเรียนของ พี่ ใหม่ ลอเรน PowerpuffGAY ที่มาช่วยเติมเต็มสีสันและความอบอุ่น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เด็กบริหาร SAU ได้สัมผัสถึงความมีพลังของตัวเอง และแชร์ประสบการณ์เทคนิค กับกิจกรรม Workshop Next-Gen Business Tactics with TikTok

6531L10020 นางสาวโยษิตา โรจน์รัตนาภรณ์ นักศึกษาสาขาบัญชีที่ได้รับรางวัลApple ipad 9 (2021) Wi-Fi 64GB 10.2 inch Space Gray มูลค่า 12,900 บาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเสวนาทักษะเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ทักษะทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุค AI 360 โดยวิทยากร คุณวันวิสาข์ อรรถวรรธน (กวาง) CEO ห้างทองเจ้จู3 และห้างทองเจ้จูกวาง #FoodTruckBizfestival2024

สร้างสีสันบรรยากาศในงาน #FoodTruckBizfestival2024กับการแสดงโฟล์คซอง นักศึกษานานาชาติ และชมรมดนตรีพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากวง#โฟร์แมน นักศึกษาคณะวิศวะกรรมศาสตร์

และมาสัมผัสบรรยากาศ ถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆ ในงาน FoodTruckBizFestival2024

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ การบริหารธุรกิจกับการแข่งขัน MINI Worshhop BMC

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการบัญชี (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคมสำนักงานเขตจอมทอง, กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกิจกรรม "การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วย App Smart Me" และ "การจัดทำผ้าบาติก" ณ ชุมชนวัดไทรและตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทองกิจกรรมนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆ ไม่น้อยให้กับผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือการเรียนรู้ศิลปะและความงดงามของการสร้างสรรค์ผ้าบาติก ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความหมาย จากการนำเสนอและการทำกิจกรรมกลุ่ม เราได้เห็นความตั้งใจและความพยายามของทุกคนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจุดเด่นของกิจกรรมนี้คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน "Smart Me" ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างสรรค์ผ้าบาติกที่ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ แต่ยังเป็นการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่     ขอขอบคุณอาจารย์ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี และอาจารย์อานุภาพ ทองบ่อ ที่ให้ความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า รวมถึงชุมชนวัดไทรและทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 การเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และคณบดีได้ร่วมพูดคุยกับ คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด Martech Association Thailand ถึงแนวทางการจัดการศึกษา ในการเสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อไป

อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินกฤต วงศ์รักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางวิชาการและการศึกษา ขอให้มีความสุข ความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและคณะบริหารธุรกิจต่อไป

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกๆท่านเลยนะคะ

ให้ความฝันได้บินสูง กับโครงการ "สานฝันปั้นอนาคต" อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมมือกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชนด้วยโครงการทุนการศึกษาที่ไม่เพียงแต่เน้นความรู้ แต่ยังเน้นทักษะ, นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารธุรกิจยุคใหม่ เราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาและต้องการสานฝันให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขา

ดร.ธีรศักดิ์ สุขาบูลย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และ ดร.กิตติอำพล สุดประเสริฐ  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในงานพิธีประสาทปริญาบัตร ครั้ง 41 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม " Growth Mindset พัฒนาแนวคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน " สำหรับนักศึกษา ปวส. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพัทธ์ แก้วแสง และ อาจารย์อานุภาพ ทองบ่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 27 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับรางวัลลำดับที่ 16 ได้แก่       1.  นางสาวรัตนา แสงอุทัย       2.  นางสาวธาริตา ม่วงน้ำสุก       3.  นางสาวอารยา ปั้นทอง โดยมีอาจารย์ฉลวย ทองสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ.นันทพัทธ์ แก้วแสง และอาจารย์สุบรรณ พัดเพ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระหว่างวันที่ 10 - 17 มกราคม 2567 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ญ. นันทพัทธ์ แก้วแสง เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าฝึกอบรม “การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่เทรนอนาคต Ready to Modern SME” และหัวข้อ "เพิ่มยอดขายให้ปังด้วย Short VDO" วิทยากร ศิลา พีรวัฒทึก และเรียนรู้ Generative AI เครื่องมือสร้างยอดขายเพิ่มกำไร วิทยากร สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล จัดโดยกองพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 22 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างโอกาสทางเลือกให้กับนักศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2567 สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า ได้จัดสอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญาทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ในปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษา

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมี อาจารย์ธิดา จินดามณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้