ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกับโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบูรณาการความรู้เข้ากับการบริการสังคม     โดยที่ผ่านมาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ได้ส่งมอบเว็บไซต์การยืมคืนของวัดอุดมรังสี และ QR Code ใบเซียมซีและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางพุทธศาสนาและสันทนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

วันที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการออกร้านอาหาร 4 ภาค โดยคณะบริหารธุรกิจได้นำเสนอ อาหารภาคเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ซึ่งเป็นอาหารประจำภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ บ้านสวนแม่กลอง และวัดบางกุ้ง จังหวัดสุมทรสงคราม โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา2566

24 พฤศจิกายน 2566 บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ และการประกวดทำกระทง ปีการศึกษา2566

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ปีที่ 5 ในโครงการกฐินสามัคคีมหากุศล 108 วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น หลวงปู่ชา สาขาวัดป่าต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยจะปิดโครงการรับเงินสบทบ ในวันที่ 7 พ.ย. 2566 โอนกองบุญกฐินให้กับ 108 วัดกรรมฐาน ในวันที่ 9 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ค่ะ มูลนิธิสะพานบุญร่วมเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านในการติดต่อ ประสานงาน และ "รวบรวมเงินกฐินสามัคคีโดยไม่หักค่าใช้จ่าย" ให้กับวัดป่ากรรมฐาน 108 วัดทั่วประเทศไทย ที่มีพระปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ให้กับผู้ร่วมทำบุญ และเป็นประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป www.sapanboon.com

วัน 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม ทั้งนี้มีอาจารย์พระมหาอุทัย ภูริเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังพรหมรังสี ได้สวดมนต์ภาวนาพร้อมอธิษฐานจิต เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณาจารย์ และตัวแทนจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ดังกล่าว จัดโดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

ตลอดปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการให้แก่วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมกันจัดทำ "เซียมซีออนไลน์" และเป็นช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลของวัดอุดมรังสีได้ ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางลิงค์ https://www.saubiz.com/index.php

ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ ได้มีการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบองค์การ หัวข้อ "การพัฒนาองค์การ" โดยได้จัดทำ QR Code ใบเซียมซี ให้แก่วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรม “Charm of Thailand” ภายใต้โครงการ Welcome & Congratulations 2023 หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีแต่งกายของไทย และเพื่อสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

EP. 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้ทำบุญ "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

ขอแสดงความยินดีกับ #นางนพมาศ ในการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเพณีลอยกระทงรั้วไทรทอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้