กิจกรรม

โดยมี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามกับ ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท วชิรนิติ จำกัด ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง ประชุม 7A เธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการบัญชี ประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติ 

วันที่ 29 เมษายน 2566 บรรยากาศเปิดบ้านต้อนรับ #dek66 ครั้งแรก ก็จาสนุกสนาน ครึกครื้นกันไปตามประสาเฟรสชี่เขาละ

สาขาวิชาบัญชี ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จทางบัญชี พร้อมจัดอบรมอบรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม copy leaks สำหรับตรวจการทำซ้ำซ้อนของงานวิจัย งานวิชาการ จัดโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย ณ บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดร่วมกับโครงการของสาขาวิชาการจัดการ ในกิจกรรมเสริมวิชาการวิชาชีพ-บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการเทคโนโลยีสู่เส้นทางวิชาชีพ โดยมี คุณ กฤติเดช ประชานุกุล ประธานผู้ก่อตั้ง the Man Thailand เป็นวิทยากรบรรยาย

EP.4 SAU Go Green Marketing ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวด Mr&Miss Earth MKTSAU Go Green Day ที่ได้แสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้นพร้อมสร้างสีสันบรรยากาศในงานให้สนุกสนาน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท มิ้น พรพรรณ แก้วคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท แอล พารินธร คงฤทธิไกรกุล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ลูกตาล ปวีณ์นุช ไข่มุก

EP.3 บรรยากาศ SAU Go Green Marketing กิจกรรมรวมพลคนตลาดหัวใจสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเดินชมผลงานบูทสินค้ารักษ์โลกและอาหารสายกรีนของนักศึกษา

EP.2 บรรยากาศ SAU Go Green Marketing กิจกรรมประกวดแผนการตลาด “ผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมธรรมชาติแบรนด์ S Nature “ โดยได้รับเกียรติจากคุณ วราพร คำบึงกลาง CEO แบรนด์ S Nature ร่วมเป็นกรรมตัดสิน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท กับ แคมเปญการตลาด “Come To Know Me “ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท แคมเปญการตลาด “ To My Heart” รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท แคมเปญการตลาด “ This My Face S nature

EP.1 บรรยากาศ SAU GO GREEN DAY กิจกรรมรวมพลคนตลาดหัวใจสีเขียว Part วิชาการกับการสัมมนาประเด็นสำคัญทางการตลาด หัวข้อ “การตลาดเพื่อความยั่งยืน” โดยคุณสลิล กันตนฤมิตรกุล “ การบรรยายดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำการตลาด เพื่อความยั่งยืน ร่วมถึงนำไปต่อยอดในอาชีพได้

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจผ่านมุมมองความคิด CEO" โดยมีคุณ บุญ ชุน เกียรติ CFA, CPA กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมได้มอบทุนสนับสนุนสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบทุนพร้อมกล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

EP. 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาการตลาดท่องเที่ยว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สาขาการตลาดยุคดิจิทัลได้จัดโครงการสู่เส้นทางนักการตลาด โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตไวน์ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมนี้ได้สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา ได้เห็นกระบวนการผลิต และ แนวทางกลยุทธ์การตลาดที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว” โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพร้อมจัดบูทให้ข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม “Canva Start Up สร้างธุรกิจด้วยแคนวา” วิทยากร โดย ครูน้ำ ดีไซน์มี ในการจัดกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไอเดียในการสร้างรายได้บนออนไลน์ พร้อมเทคนิคการสร้างงานดีไซน์ให้ดูแพงมากขึ้น

วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลศึกษาต่อกับน้องๆ “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม” เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 3 มีนาคม 2566 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้นำนักศึกษาร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้สร้างความสนุกสนานแก่น้องๆบรรยากาศก็จะอบอุ่น เฮเฮ กันถ้วนหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Longjie Sun :Chairman of Xi'an Kedagaoxin University; ประธานมหาวิทยาลัย Mr.Fu Liu : Vice-Dean of Xi'an Kedagaoxin University; รองคณบดี Mr.Dongxuan Sun, Assistant to the Chairman; ผู้ช่วยประธาน Mr.Hangxing Wu; Dean of School of Media of Xi'an Kedagaoxin University คณบดี ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2A สำนักอธิการบดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจได้ให้ข้อมูลศึกษาต่อกับน้องๆ “วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม” เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา #สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมฝึกฝึกทักษะการเป็นผู้บริหารฝ่ายบุคคล โดยจัดโครงการฝึกอบรม "การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ ซึ่งเป็นส่วนsนึ่งของรายวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

บรรยากาศตลาดนัดคนบริหารในงาน BASAU Sunday Market 2023 ครึกครื้นแค่ไหนไปชมกันค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ผู้สอน โดย ดร.คมสัน สมคง และ อ.ฉัตร์รวี อภิวรางค์พงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาบัญชี ได้โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี รูปแบบใหม่ online โดยนักศึกษาได้ รับความรู้สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพบัญชี อาทิ เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องเล่าประสบการณ์วิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณ วีระเดช เตชะวนินทร์เลิศ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการ ด้าน มาตรฐานการบัญชี เป็นผู้บรรยาย

15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะยุคดิจิทัล โดยบูรณาการรายวิชา #การวางแผนการตลาด โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนการตลาดออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ S Nature พร้อมจัดประกวดแข่งขัน ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 10,000฿ โดยได้รับการสนับสนุน บริษัท เวลเวิลด์ เทค จำกัด ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณนก วราพร คำบึงกลาง CEO S Nature ที่มาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาด

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

Happy กับกิจกรรมบอกรักและพบปะเพื่อนใหม่ของเหล่า #DEK66 บรรยากาศก็จามุ้งมิ้ง ฟรุ้งฟริ้งตามสไตล์ เด็ก SAU

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา #สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษธุรกิจSME ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม โดย คุณฑิฆัมภรณ์ คงสบาย (คุณกิ๊กซี่) ทายาทครัวโต๊ะจีนสมศักดิ์ โภชนา (โพธิ์แจ้) บรรยายหัวข้อ จากโต๊ะจีนสู่เดลิเวอรี่ ทำให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจในอยู่รอดและเติบโตในยุค next normal

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียณอายุ ได้แก่ อ.มัณฑนา แก้วดวงเล็ก โดยมี อาจารย์ศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบโล่พร้อมดอกไม้ ในนามผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา #สาขาบัญชี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “ Thailand Accounting Challenge 2023 ” โดย อ.ฉลวย ทองสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาบัญชี และ อ.สุบรรณ พัดเพ็ง เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงดูแล โดยนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย และได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 19 จากทีมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 125 ทีม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้